nieprzespany


nieprzespany
Spać snem nieprzespanym zob. spać 8.

Słownik frazeologiczny . 2013.